banner

logo99

FTAC AUDITING AND CONSULTING CO.,LTD

Always beside you

简介

FTAC審計-諮詢責任有限公司 為越南審計公司,提供各項專業服務,滿足客戶短期與長期展望目標。

本公司彙集所有優異資源,專於提供最佳質量之勞務及其增值利益,從而在變動化的市場經濟條件下為客戶製造其競爭力。

FTAC 專業團隊包括公證會計員、公證會計師、財會碩士、工商管理碩士、資訊顧問等,具備工作技巧、實踐經驗及豐厚知識,隨時為客戶提供優質服務。以目前實力,我們確信本公司發展能力無限,從而不斷為客戶提供更佳服務。

 

FTAC審計-諮詢責任有限公司 辦公室目前設於胡志明市,為全國所有客戶隨時提供專業服務。

资料库

在线客服

Hoang Bach Viet (Mr)

Phone: 0906 713 480

Mail:  [email protected]

 

Ho Thanh Tuan (Mr) 

Phone: 0394 455 680

Mail:  [email protected]

客户和合作单位

Logo-cyber

LOGO-LAVENZA

Logo-MB

Logo-misa

Logo-vietcombank

相关帖子

FTAC審計-諮詢責任有限公司

公司总部 : 三楼 安富大樓,第117-119 號,李正勝街,病房 Vo Thi Sau,第三郡,

胡志明市

Hotline: 0906713480 - 0394455680

Email: [email protected]

  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

地图

top.png