logo99

vi en china

lastpic1

VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN XÁC ĐỊNH GIAO DỊCH LIÊN KẾT TRONG HOẠT ĐỘNG VAY VỐN

CÔNG VĂN SỐ 915/TCT-TTKT CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2022

 

Căn cứ quy định về quan hệ liên kết tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NDCP  ngày 05/11/2020 của Chính Phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

“d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;”

 

Căn cứ quy định trên, trường hợp trong kỳ doanh nghiệp không có các khoản nợ trung và dài hạn theo tiêu chí quy định tại điểm d khoản 2, Điều 5 Nghị định số 132/2020/ND-CP nêu trên thì không thuộc trường hợp áp dụng tại điểm này.

 

Tải Công văn 915/TCT-TTKT

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN FTAC

Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa Nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Tân Bình: 11B Hồng Hà Phường 2 Tân Bình TP.HCM

Hotline: 0906713480 - 0394455680

Email: viet.hb@ftac-audit.com

  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Bản Đồ

top.png